Terapeutisk fotografering

Jeg er så opptatt av dette med å være tilstede i det jeg gjør. Av og til kan det føles som jeg ikke er til stede, jeg lengter et annet sted, eller det er så mye å holde på med at hodet og tankene ligger langt foran i tid, at tankene er foran kroppen på tidslinjen. Skjønner du hva jeg mener? Hodet med tankene og resten av kroppen er liksom atskilt. Andre ganger kjenner jeg at jeg er fullt og helt til stede i øyeblikket, i her og nå. Både kropp og tanker er på samme sted. Da går stresset ned, hele meg er tilstede og det er godt. Slik opplever jeg det når jeg fotograferer, da er hele meg til stede i øyeblikket. Når jeg er ute i naturen og leter etter fotomotiver, da er jeg tilstede. Jeg er konsentrert og finner en ro i å utforske komposisjonen, lyset, motivet. Det er det terapeutiske; å kunne legge alt annet tilside og være tilstede her og nå med kamera i hånden og blikket rettet både utover og innover på samme tid.

IMG_1221
Landskap
IMG_1251
Fioler

IMG_1257IMG_1269

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star