Fugler og ekorn

Vi forer fuglene året rundt, det tiltrekker seg også ekorn. I dag tidlig ble jeg sittende å ta bilder av disse akrobatene. Da er det omgå gjøre å følge med for ekorn beveger seg fort. Her er noen av dagens bilder.

IMG_1441IMG_1432IMG_1429IMG_1425IMG_1409IMG_1406IMG_1396IMG_1398IMG_1397IMG_1440

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star