Terapeutisk fotografering

Terapeutisk fotografering er å bruke foto som et hjelpemiddel til å bearbeide vanskelige følelser og bli bedre kjent med seg selv og verden rundt. Jeg holder workshop i dette. Du kan lese mer om dette under terapeutisk fotograferingbragerterapi.no.