Podcaster om foto og fotoprosjekter rundt om i verden

Jeg lytter fra tid til annen en del på podcaster om både foto og annet som interesserer meg. I dag har jeg hørt på STREET FOCUS 101: THROUGH OUR EYES PROJECT WITH JASON WILLIAMSON 

En spennende podcast om det å starte et fotoprosjekt blant fattige. Det er de fattige selv som tar bildene. Resultatet ble en utstilling. Prosjektet satte søkelyset på hvordan de fattige har det i sitt liv.

http://valeriejardinphotography.com/podcast/ dette er en interessent podcast med mange spennende intervjuer om fotografering, fotoprosjekter og reisetips gjennom intervjuene. Den drives av Valerie Jardin som jobber 100% ++ med foto. Hvert å høre på.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star