Gatefoto fra Riga

På denne turen tok jeg kun med meg mobilen IPhone 7s, jeg syntes det ble for tungt med speilrefleksen, men jeg angret så fort jeg hadde ankommet Riga. IPhonen min er likevel god, jeg kan zoome med den og den har en oppløsning på 12mp, så det er slett ikke dårlig. Likevel får jeg ikke fotofølelsen, og jeg synes ikke den er like rask som speilrefleksen. Selv om jeg ikke får den rette fotofølelsen, må jeg innrømme at den faktisk gjør jobben som jeg vil den skal gjøre, jeg får bilder, og er jeg modig nok og tør å gå litt innpå, så kan det faktisk bli bra bilder. Jeg savner likevel at jeg ikke har noen mulighet for manuell overstyring. Vel, vel, i morgen reiser jeg hjem og er godt fornøyd. Det har blitt feriebilder og noen gatebilder, jeg har prøvd å fange inn noen stemninger, og jeg har gjort om noen til svart/hvitt. Du kan se fler av bildene på Instagram .

IMG_1977IMG_1973IMG_1818

2 replies to “Gatefoto fra Riga

  1. With a view too acһieve suϲcess with freelancing, its essential to be self-disciplined, motivated, annd
    organized. Shluld you elect to take thе roսte
    of freelancing, you will want to be abⅼe to seɑrcһ and acquire prospective jobs,
    be very efficient in scheduling your time, and havе good matһ
    abilіties for the ɑim of billing and taxes.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star