Rododendron fra knopp til blomst

Jeg tok utfordringen og ble med på en Nature Photo Challenge på Facebook, hvor jeg skal levere 7 naturbilder. Jeg tar lite naturbilder for tiden, men det er veldig gøy å ta frem 150mm makroen og sikte seg inn på makrofotografering. Det er de små detaljene som kommer frem. Helt tilfeldig begynte jeg på Rododendron. Nå har jeg fått en ide om å følge denne planten fremover, fra knopp og regn til blomst. Her er de to første bildene:

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star