Min mor og min datter

 Det er i de små øyeblikk livet blir til. Dette bildet ble tatt for noen dager siden, og dette bildet

tatt for 13 år siden. De samme to, men nå litt eldre.
Det er øyeblikkene, de glade, gode øyeblikkene, de som gjør det så godt å leve. Gleden skaper vi sammen.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star