Geomatikkdager på Norefjell

Masse interaktive kart, IT-utfordringer med kommunesammenslåinger, øl-kart, ski og et utrolig vakkert snørikt landskap får være nøkkelordene til denne samlingen. Til å bli glad av for en som visst aldri klarer å slippe denne bransjen.

Tenk atter en gang er jeg med på Geomatikkdagene på Norefjell Ski og Spa. Klikk på linken og du finner veien til dette nå fantastiske vintereldoradoet. Her er det interessente foredarag om interaktive kart som sier mer enn 1000 ord og mer til og levende kart for å finne nærmeste pub. Så finn veien til nærmeste pub, bryggeri eller polutsalg hvis du vil kose deg:-)

Det var altså et aldeles vakkert stykke Norge som viste seg i dag. Og her er noen landskapsbilder fra dagens lille skitur.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star