Flott tur til Varingskollen i dag

Jeg be1507-095stemte meg for å kjøre inn til Sørli skole i Nittedal og gå derifra og opp til Varingskollen. Jeg hadde studert kartet nøye på forhånd, likevel klarte jeg å ta feil av veien. Det vil si at oppover bar det, men ikke hovedløypa slik jeg hadde tenkt. Når jeg trokket på disse små stiene som dog gikk oppover, men var små, åpnet det seg et lite eventyr for meg. Jeg gikk slett ikke og tenkte på multe, derimot hadde jeg tatt med meg to matbokser i tilfelle jeg skulle få lyst til å stoppe å plukke blåbær. Vel, jeg gikk nå altså og rotet et eller annet sted på vei til Varingskollen, plutselig fikk jeg se en multe, så en til og så en til. Jeg stoppet og så meg rundt og det var bær overalt. Mange var kart, men mange var også modne. Det ble en god stopp på denne vesle myra. Jeg gledet meg over synet, smaken, lukta av moden multebær. Minner fra barndommen kom tilbake hvor jeg, mor og far gikk og plukket multe i Trysils dype skoger. Gult, så langt øyet kunne se. Disse turene dengang som jeg minnes med stor glede bidro til å gi meg en dyp kjærlighet til natur. Jeg er mor og far evig takknemlig for det. Nå gikk jeg her altså alene, men med hundene, og multa sto der og lyste mot meg. Skogens gull. Så mye endres oppigjennom årene, så er det likevel noe som er der, et fundament, en dypere grunn, noe som fremdeles føles som en berikelse. En iboende trygghet. Opplevelsen i dag bar med seg dette trygge, gode, stødige fundamentet av opprettholdelse av gode minner, levd og levende liv.

Vel, jeg plukket opp all moden bær jeg fant og gikk så videre. Endelig dukket en blåmerket sti opp og to hyggelige personer som meget ivrig fortalte meg hvor jeg var. Ikke turde jeg å si at jeg jobbet i Kartverket og nettopp med stier og løyper. Etter nøye å ha blitt fortalt veien, fulgte jeg deres råd og havnet på Veslekollen (500 m.o.h) og med Varingskollen rett ved. Det var flott å sitte der å spise nista, se utover dalen og ha to lykkelige hunder med.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star