Årets store prosjekt – totalrenovering av hytta

Hytta sett fra vannet før restaurering
Hytta sett fra vannet før restaurering
Hyttas nordside som var kav rotten
Hyttas nordside som var kav rotten

Jeg skal skrive om å totalrenovere hytta. Vi har en hytte som ligger ved Lyseren i Spydeberg kommune i Østfold. For noen år siden bestemte kommunen at Lyseren skulle reddes. Det vil si at alle hyttene som ligger rundt vannet var et stort problem for vannkvaliteten i innsjøen som også er drikkevann for store deler av Spydeberg kommune. Mange av hyttene hadde ikke innlagt vann og ingen hadde innlagt kloakk. Det var forskjellige toaletter som snurredasser, gammeldagse utedoer og elektriske doer. Spillvannet fra hyttene gikk rett ut i sjøen. Mye siv og gress gjorde at innsjøen enkelte steder så ut som den grodde igjen.

Hytteeierne ble oppfordret til å være med på et prosjekt om å legge inn trykkavløp slik at spillvannet og kloakken ikke kom i forbindelse med innsjøen. Og de som ville kunne også få lagt inn vann. Jeg bestemte meg for å bli med på prosjektet, i realiteten følte jeg at valget ikke var så stort. De som ikke ville være med får strenge restriksjoner på seg og må betale dyrt for å bli med i ettertid. Dessuten syntes jeg det var et godt miljøprosjekt. Det tok noen år før prosjektet kom ordentlig i gang, men i 2014 og 2015 har det vært full jobbing. AS Veidekke i samarbeid med kommunen har gravd, sprengt, og lagt rør for både drikkevann og kloakk til alle hyttene.

Restaurering av hytta

Når et slikt prosjekt settes i gang, tenker vi som hytteeiere først og fremst på å få bad med toalett innlagt i hytta. Vi tenkte med en gang at vi blir eldre med årene, toalettet må inn i hytta. Utedoens tid er forbi. Dette gjorde at vi begynte å gå hytta i sømmene. Visst visste vi at den trengte litt restaurering, men at det skulle bli totalrenovering hadde vi nok ikke drømt om. Da vi begynte å dra av gammel beis/maling og fant ut at vi bare kunne stikke en finger inn i treverket og den gikk rett igjennom opptil flere steder var det ingen tvil. I realiteten kunne hytta om noen år falle sammen hvis det ikke ble gjort et drastisk løft nå. I tillegg hadde jeg i lengre tid følt at luftkvaliteten inne i hytta var dårlig.

Trykkavløpsboksen er montert på vegg og rør klarlagt mot hytta
Trykkavløpsboksen er montert på vegg og rør klarlagt mot hytta
IMG_1958
Rørene er lagt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rive og bygge nytt? Eller beholde noe av det gamle?

Jeg sendte inn tegninger til kommunen og søkte om utvidelse og restaurering av hytta. Nabovarsel ble sendt og kommunen godkjente søknaden. Det formelle var i orden. Jeg utarbeidet tilbudspapirer og la ut prosjektet på mitt anbud på finn.no. Jeg fikk inn et par tilbud, men disse overgikk det jeg hadde råd til i pris. Jeg var nødt for å moderere planene noe. Vi endret planene til å benytte så mye som mulig av den allerede eksisterende grunnflaten. Og endte på en helt annen løsning enn de første tegningene. Etter enda en runde med kommunen om endringene fikk vi et nytt “go”. Vi hadde en ny runde med tilbud og flere snekkere som var å så på hytta. Vi fikk rådet om å rive alt og sette opp en ny. Dette hadde jeg ikke lyst til da jeg hadde lyst til å beholde noe av nostalgien og minnene som sitter i veggene. Det endte med at et firma som har gjort en del jobb for oss tidligere fikk jobben. Meget dyktige håndverkere som vi turde å overlate alt til.

IMG_5607
Mauersti inne i vegg.
IMG_5608
Råte i veggen, bare flaks at ikke vindu hadde falt ut
IMG_5610
Det så ikke pent ut
IMG_5612
Hele nordveggen er revet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da var vi altså i gang og nå ble veien litt sånn til mens vi går innenfor de rammene som vi hadde fått go på fra kommunen.

1506-392
Helt ny og ferdig beiset nordvegg, med nytt vindu til det ene soverommet.

Det gamle soverommet ble omgjort til bad, her ble det fjernet gulv helt ned til fjell og så ble det bygd opp igjen for så å støpe gulvet.

Så tok det ene det andre, stua ble utvidet, det gamle kjøkkenet ble fjernet, den gamle verandaen ble bygget ut til nytt soverom, slik at hytta fremdeles har to soverom. Under har jeg satt inn et galleri hvor prosessen kan følges steg for steg.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star