Noen bilder fra dagene i Tanum i Sverige

Vi delte påskeferien i to og de første dagene har vi tilbragt på Tanumstrand ved Grebbestad i Sverige. Dette er et naturskjønt område med masse kyst, men også et yrende dyreliv litt inn i landet, spesielt rådyr og hare. På min morgentur denne gangen, kom det også en rev. Første ordentlige revebilde som jeg har tatt. Det var artig.

1503-021
Kystbjørka
1503-236
Rev med ærend
1503-221
Åisan, noen så meg, best jeg går…
1503-212
Rådyr i farta

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star