London med datteren

Det siste årethar farget mye rundt. Det begynte med en tur til Paris i juli 2013 sammen med alle tre barna mine. I oktober samme år dro Tone og jegtil Vilnius i Litauen. Så ble detbryllupsturen til Venezia også er det altså London med datter Ingrid. Vi har også hatt turertil Danmark og Sverige. For meg er dette mye reising, men artig. Big BenHer har vi den berømte klokka. Det var hovedmålet i går, men vi fikk også sett Madame Tussaud, Akvariet og London eye. Og så har vi blitt veldig flinke til å finne frem i alle mulighetene for reising. Tog og turistbussen Big Buss er blitt vår greie med Viktoria station som sentrum i vårt London reiseliv.

Noen smakebiter fra gårsdagen:

imageimageimageimage

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star