Kulturell kveld med Nittedal bygdekor

Det ble en flott opplevelse med Nittedal bygdekor i Bjertneshallen den 11.mai i år. Det regnet ute, men inne skinte sola fra mange glade sangere som ytet kraftfullt med nasjonal sanger til folkelige Prøysen sanger. Jeg har alltid vært glad i Alf Prøysen og var en ivrig lytter til barnetimen med ham i barndommen. Det var veldig gøy å høre sanger fra den tiden. Her er noen bilder fra konserten:

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star