Herlig, kald og forfriskende fototur

Endelig, endelig, dette hadde jeg gledet meg til lenge. Naturfototur! Det er så lenge siden jeg har vært på en ordentlig naturfototur. En ordentilig naturfototur for meg er å finne et sted gjerne i næområdet hvor det blir mulighet for å ta bilde av fugler, dyr eller annen type natur. I dag ble Maridalen i Oslo stedet. På uforklarlig vis klarte vi å komme ned til Skjærsjøelva akkurat mot utløpet til Maridalsvannet. Vi satt litt overfor brua. Tidligere hadde vi stått på brua og sett den lille fuglen. Jeg blir aldri lei denne fuglen, vår kjære nasjonalfugl Fossekallen. Den sitter som regel på en isete stein midt ute i elva, en brun lodden fjærklump med hvitt bryst. Så dykker den ned og finner larver nede i vannet. Opp og ned i iskalt vann. Etter å ha sittet over to timer uten å få optimale bilder av fuglen dro vi videre til en fuglematestasjon. Der var det jammen en Trekryper. Første gang jeg fikk bilde av en Trekryper. Nå sitter jeg her i stua ved peisen, bearbeider bilder og minnes en flott tur. Tenk at året skulle starte med Fossekallen. Kanskje det ligger an til flere bilder av ville fugler og dyr i år? Hvem vet.

1401-006 1401-014 1401-025

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star