Dråper

Sist torsdag var det workshop i Nittedal fotoklubb med tema dråper. Det ble satt opp diverse forskjellige anretninger hvor det var mulighet for vann å dryppe ned i akvarier eller glassboller fylt med vann. Forskjellige bakgrunner ble brukt og det ble eksperimentert med eksterne blitzer og belysning. Nesten tre timer føyk avgårde med fokusering, vannsøl, bomskudd og blinkskudd. Morro! Her er noen bilder fra meg:

1311-178 1311-179 1311-184 1311-189 1311-190 1311-191 1311-194

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star