Noen glimt fra sist uke

En fantastisk solnedgang sett fra huset vårt, Enebakk kirke i går og landskap. Og syrener i full blomst. GRO_6882 GRO_6890 GRO_6895 GRO_6901 GRO_6904 GRO_6909

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star