Amadeus dyrepark på Stange

I begynnelsen av oktober, sånn midt i høstferien stoppet vi ved Amadeus dyrepark for å ta en titt på dyrene. Det ble ingen kort titt, det ble en lang titt. Vi ble der i flere timer. Her var Amadeus apekatten, som jeg ikke lyktes å få noe godt bilde av da den svingte seg fra tre til tre i et uhyrlig tempo, så var det sebraene, kamelene, strutsene og endene. Ja, villsvin og hjortedyr var også der. Amadeus dyrepark har lenge stått i fare for å bli nedlagt, men den ble reddet av Runar Næss ved Animal zoolution AS. Han vil gjøre parken mer nordisk, og innføre både ulv, gaupe og bjørn i parken. Dette kan du lese mer om her: NRK-reportasje om Amadeus dyrepark

Vi fikk en minnerik høstdag i parken, og vi kommer gjerne igjen. Her er noen bilder fra dagen. 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star