Vakre høstfarger også i Oslomarka

Det er klart at fjellet og fjellets fargeprakt om høsten er vakker, men behøver vi egentlig dra til fjells for å få med oss høstfargene? Jeg gikk en liten ettermiddagstur i Lillomarka. Fargene har begynt å komme også her. Nedenfor er et knippe fargerike bilder. Til og med en liteen rødstrupe, den er fargerik den også.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star