Saltholmen

I Råde kommune ligger et sted som heter Saltnes, og i Saltnes der ligger Saltholmen. Jeg dro til denne vakre perlen etter et møte i Sarpsborg sist torsdag. Det er avspenning i det å komme ut i naturen etter en hektisk arbeidsuke og et hektisk møte. Det blåste litt, men det var godt å bare kunne være tilstede ute, uten forstyrrelser av menneskelig påvirkning, et par fritimer for seg selv. Jeg pleier å innlede disse stundene med bare å sitte, lukke øynene og lytte til lydene rundt meg. Denne gangen hørte jeg vinden som suste, måker som skrek og bølgene som slo inn mot fjellet. Og jeg hørte min egen pust, og kjente at jeg var til stede i øyeblikket. Så åpner jeg øynene og begynner å se meg rundt, søker noe jeg kan ta bilde av, søker former, linjer, rytmer. Og så ble det bilder. Nedenunder er et galleri av både fargebilder og svart/hvitt bilder. Skarv som flokket seg sammen for å trekke sørover. I følge Wikipedia trekker Skarven sørover, men mange overvintrer også i Norge.

2 replies to “Saltholmen

    1. Takk Marianne, hadde det ikke vært for deg, hadde jeg nok aldri oppdaget denne perlen 🙂 Og det har blitt noen turer ut dit, fint å sitte der og bare se utover sjøen.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star