Bevegelse med kamera

Jeg liker å eksperimentere med bevegelse av kamera. Det blir på en måte som å male landskapet. Det blir en egen stil over det, noen får dette til veldig bra som f.eks. Erik Malm. En annen fotograf som jeg lar meg fascinere av er Rita Søderlund. Hun har mye bevegelse i bildene sine og mange ligner abstrakte malerier. Med fascinasjonen av det abstrakte, det fargerike, av lyset, av bjørkestammene, av det grønne gresset, står jeg med kameraet og beveger det og prøver å få til noe som kanskje kan komme opp i mot et fotografisk maleri. Det er ikke enkelt og etterbehandlingen er heller ikke enkel, jeg drar i spakene og lurer på hva som passer best, blir det noe uttrykk, eller er det hele bortkastet, i alle fall det er gøy å leke seg. Både i skogen og foran skjermen.

One reply to “Bevegelse med kamera

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star