Herlig morgenstund med fisk i munn

Ja, nå var det ikke jeg som hadde fisk i munn, men en Siland. Dog ble bildet tatt i motlys og det skjedde veldig fort. Vips hadde den fanget fisken og vips var den svelget ned. Har prøvd å bearbeide som best, men som sagt veldig motlys. Likevel synes jeg det ikke ble så aller verst. Utover fisken så er de andre bildene litt av stemningen denne søndagsmorgenen.

2 replies to “Herlig morgenstund med fisk i munn

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star