Fargerike blomster

Jeg befinner meg i en blomstereng. Her er det så fargerikt, så vakkert. Det er juli, det er sommer, det er farger. Jeg bestemte meg for å dykke dypere inn i fargene, leke meg skikkelig med kamera. Med gråfilter, lang lukkertid og multieksponeringer ble noen av disse bildene skapt. Herlig å få leke seg med alt dette, herlig å legge pliktene bort og unne seg et par timer i en blomstereng. Herlig å unne seg et par timer foran PCen og bearbeide bildene også. Her er det sterke farger, for livet er meget fargerikt for tiden.

5 replies to “Fargerike blomster

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star