Det handler om AKSEPT

Akkurat i dag skal en blog artikkel fra meg handle om noe annet enn naturfoto. Den skal handle om menneskelige relasjoner, om respekt, likeverd og aksept. Det er skeive dager i Oslo denne uka, for de som ikke aner hva skeive dager er, så er det en tilstelning for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Det begynte med åpningen av Pride house i litteraturhuset sist lørdag, konserter og i morgen er det åpning av Pride Park i spikersuppa. Her er det mye show, konserter, diskusjoner, forelesninger. I kveld gikk hagekonserten til Aksept senteret av stabelen. Så mye som 1200 mennesker møtte opp i hagen til Aksept. Vi ble servert en flott aften med mange gode utøvere. Oslo Fagotkor og Anita Skorgan sto høyt på lista av mine favoritter.

Aksept er senteret for HIV positive, her har de et fristed hvor fordømmelse ikke finnes.

En mann fortalte om familien sin som ikke lenger ville ha ham hos seg julaften, for de var redde for å bli smittet. Han fortalte om hvor forferdelig sårt det var å bli utstøtt av sin egen familie, utstøtt av mor, utstøtt av far. Og dette skjer i Norge i 2012. I år har han vært tidlig ute med ønskelisten, og den handlet om at han ønsket at hans foreldre kunne klare å akseptere ham slik han var, selv om han var homofil og hadde vært så uheldig å få hiv. Jeg lar meg berøre av slike historier.

Generelt er det fremdeles vanskelig å være annerledes i det norske samfunnet, selv om vi har kommet veldig langt på vei. Det er fremdeles vanskelig for noen foreldre å akseptere at deres sønn eller datter kommer hjem og forteller at de er homofile eller lesbiske. Det er fremdeles tøft å komme ut av skapet. Det handler om aksept, det handler om å bli akseptert av sine egne. Hadde foreldre ant hvor mye følelsesmessig smerte de påfører sitt barn ved ikke å akseptere ham eller henne som den personen barnet er, hadde de kanskje forstått og akseptert. Dessverre er det ikke alle som skjønner eller vil innse det. Det å ikke bli akseptert av sine egne foreldre for den man er,  står for meg som noe av det verste som kan skje en person. Det går på selvfølelsen og selvtilliten løs. Kanskje derfor er det fremdeles mørketall på selvmordsfronten blant unge, jeg bare lurer, undrer over at en seksuell legning som for noen er veldig naturlig ikke skal bli akseptert.

Så dere som har en sønn eller datter som er litt annerledes, eller kanskje du er venn med en som er litt annerledes, eller kanskje du bare vet om noen som er litt annerledes, aksepter dem, tilbring litt tid sammen, kanskje har mennesket dypere skatter enn du aner. Og kanskje livet ditt blir rikere. Hvem vet?

Her er noen bilder fra årets hagekonsert:

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star