Starter opp igjen med blomster

Det ble et lenger opphold fra fotograferingen, litt på grunn av at kameraet mitt Nikon D300 har vært igjennom en lengre sykeperiode, men er nå friskmeldt, og litt fordi det har skjedd så mye annet. Nå er jeg altså her igjen med noen bilder. Denne gangen blomster fra Lillomarka.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star