Vintererle og Svarthvit fluesnapper

Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe, er det et ordtak som heter. Jeg følte vel det i kveld da jeg tok meg en rekognoseringsrunde etter bever i en av elvene nær Oslo. Beveren var og ble borte, men tolmodig som jeg er satt jeg og ventet på den ved elvekanten en lang stund. Da fløy det plutselig en liten brun og hvit fugl og satte seg på noen greiner på den andre siden av elva. Jeg skulle jo ønske at jeg hadde hatt 600mm, men jeg klarte å fange den med 300 pluss en converter så jeg havnet vel opp i 420mm. Noe beskjæring måtte til i etterkant.

Etter å ha fulgt med på fluesnapperen en stund, beveget det seg så vidt i en grankvist litt bortenfor meg. Der satt det jammen en Vintererle. Første gang jeg har sett en Vintererle, og jeg hadde aldri hørt om den før heller, men nå har jeg lest her: http://birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/index.php?taxon_id=8596. Så fuglekunnskapen økte i kveld ved å sitte og vente på en bever som aldri dukket opp.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star