Hommer og kanari på Ekeberg

Scroll down to content

Var en tur på Ekeberg i kveld da jeg hadde et lite ærend der oppe. Lekte meg litt med kameraet da også, ikke så mange naturbilder, men litt annet. Har bearbeidet i Lightroom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: