En eng av hvitveis

I dag kom jeg over en eng av hvitveis, den var vakker og skjønn, herlig og befriende god. Ren og hvit som et teppe av ren hvit sne, uskyldig favnet den rundt meg på alle kanter. Det ble et dypdykk ned i hvitveis enga. Et dypdykk inn i skogens gavmilde vårvakre smykke. Du kan lese mer om hvitveisen i denne artikkelen.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star