Hellesjøvannet og Hæra naturreservat

Sivhauk

I går hadde jeg en fototur til både Aurskog Høland kommune i Akershus og Trøgstad kommune i Østfold. Ved Hemnes i Aurskog-Høland ligger Hellesjøvannet, her er det et rikt fugleliv. Det er vanskelig å komme seg ned til vannet, men det er satt opp et fugletårn i søndre delen. Vi klatret opp i fugletårnet og satt en stund og observerte fuglelivet. Da kom Sivhauken, vi så to stykker. En gang fløy den rett under oss, og vi så hvor stor og kraftig den er og hvor flotte tegninger den har på oversiden. Da var jeg ikke kjapp nok med kameraet for å få noe godt bilde, men det ble noen andre brukbare. Jeg har prøvd å finne litt om utbredelse av Sivhauken, det er ikke mye jeg finner om den, men jeg fant denne artikkelen om bestanden i Østfold, men det ser ikke ut til at det er gjort noe studie på den  de siste ti åra som er lagt ut på nett.

Da vi hadde sett oss mette på fuglene ved Hellesjøvannet, kjørte vi videre til Hæra naturreservat i Trøgstad kommune i Østfold. Her var det liv og mye mer enn jeg hadde forventet på forhånd. Det første som møtte oss var en haug av traner, vanligvis ser vi bare en eller to langt fra oss, nå så vi minst 30, jeg talte dem ikke, men de gikk og beitet på et gjorde sammen med noen sangsvaner. Vi listet oss ut av bilen og langs med en skogkant, da hørte de oss, og vips lettet hele flokken. Ja, ja, det var ikke meningen å skremme dem. Vi gikk tilbake til bilen og kjørte til Hærsetersjøen, der gikk vi over et gjorde og ned til vannet. Sangsvaner svømte rundt, skvaldret og koste seg. Plutselig hørte vi lyden, og når vi så opp kom tranene igjen, i formasjon over himmelen. Det var et flott syn. Våren er her, ut med kamera og fotografer.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star