Trane

På samme turen med de siste Lavskrikene kom vi også over Traner. Det var kun et par, veldig grasiøse. Desverre litt langt unna, og vi ønsket oss minst 600mm, men med en god 300mm, desverre ikke den mest lysskarpe, og en converter ble det i hvertfall 420mm. Kan man i tillegg kroppe bildet i etterkant, kommer man jo likevel ganske nære. Dette bildet er da kroppet en god del.

Det er også spennende nå og følge med på observasjoner gjennom NOF, sider som er godt tilrettelagt med kartbilde over hvor observasjonene er gjort. Bare gå inn på fylkeslaget ditt og sjekk.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star