Lavskrike

I fjellskogen der jeg har vært så heldig å få være et par ganger nå, traff jeg igjen på Lavskrika. En særegen liten fugl som virker så utrolig tam. Den er i hvertfall glad i brød. Kneipbrød var vår spesialitet denne gangen og den tok begjærlig i mot og lot seg fotografere opptil flere ganger. Her er noen av bildene.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star