2 replies to “Knoppsvane portrett

  1. Det er den! Flotte bilder du viser, og selv har jeg ikke et eneste fint bilde av verken knopp, eller sangsvane. Må en tur til Østensjøvannet igjen tror jeg 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star