Kråkerøy

I Fredrikstad kommune ligger det en godt befolket øy som heter Kråkerøy. Her er det mange som bor og mange som har hytte, men innimellom er det flotte natur områder. Perler som er verd å bevare. Det ligger et naturreservat her Randholmen-Tjeldholmen-Kråkerøy, hvor det er fugle liv. Jeg må innrømme at det hele virket litt dødt når jeg var der i går, derfor ble det heller landskapsbilder. En ensom svane lå og vaket i vannet, noen måker kretset litt hit og dit, ellers var det svært så stille rundt oss. Kanskje det fremdeles er litt tidlig, eller kanskje været har litt å si, i går var det kalt og overskyet, helt til kvelden. To Tjelder kom flygende forbi i solnedgangen.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star