Hvitveis og snøvær i Lillomarka

Torsdag gikk jeg en lengre tur i Lillomarka, på jakt etter hvitveis, og jeg fant da noen få, men det snødde også. Merkelig nok klarer de litt av hvert disse små hvite hardføre blomstene. Leo var naturligvis med, han er verdens mest tolmodige hund og snøvær det liker han.

2 replies to “Hvitveis og snøvær i Lillomarka

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star