Tiur – et spennende prosjekt

Tidligere har jeg kjørt rundt på skogsbilveier for å få storfuglen på linsa. Bilen har vært kamuflasjen, bensin er blitt brukt og mange humpedumper er blitt forsert. Nå i år prøver jeg på en annen metode, som kanskje er mer strevsom, men som også kanskje er enda mer spennende enn å få den fra et bilvindu.

Vi er to damer i beste alder som har funnet ut at vi er spreke nok til å gjennomføre et Tiurprosjekt. I fjellskogen har vi kikka under hver eneste furu på jakt etter Tiurlort. Hver lorteklase vi fant ble registrert inn på GPS slik at vi kunne danne oss et bilde av hvor vi burde sette opp kamuflasjene. Vi har to kamuflasjer, så kan vi bytte om hvis det skulle skjære seg for den ene. Etter to dager med registreringer fant vi områdene som hadde mest lort. Vi bestemte oss for to steder. Så var det å begynne å jobbe. Noe snø måtte skuffes unna på det ene stedet, på det andre stedet var det bart. Vi prøvde å få barduneringen av popup teltene så nære inntil teltet som mulig, slik at vi ikke lagde snuble feller for dyrene. Vi brukte steiner til å bardunere godt fast. Det er et vindfylt område og det verste som kan skje er at kamuflasjen blir fugleskremsel i stedet for kamuflasje. To helger etter påske er satt av til prosjektets høydepunkt, nemlig håpet om å få en spillende Tiur på linsa.

Nå er vi rimelig spente på om vi er så heldige at den kommer, jeg håper jo det, det hadde bare vært så gøy. Så får vi se hva som er best da, bilkamuflasje eller popuptelt kamuflasje. Nå har vi nærmest gjort et lite forskningsprosjekt for å få dette til. Vi prøver å gjøre det 100%, og vi håper vi får lønn for strevet. Så følg med.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star