Lavskrikeskogen

Jeg har vært så heldig å få gå i en herlig skog omringet av fjell og vakkert vindfullt vær. Mens jeg gikk og vandret i denne skogen var det plutselig en liten fugl som sang så fint ved siden av meg. Jeg stoppet opp og lyttet, den var ikke lett å få øye på, men så dukket den frem på en gren. -Hei, sa den, – Hei, sa jeg. -Har du mat til meg, spurte den. – Ja, du skal få litt av nista mi, svarte jeg. Så satte vi oss ned på bakken og ble riktig så gode venner. – Kom tilbake i morgen, sa fuglen, -så skal jeg hente vennene mine. -OK, svarte jeg. Morgendagen kom og det ble enda flere. Her var det om og gjøre å finne fine kulisser. En stubbe, en spettesmie sto lagelig til, det ble hovedkulissen, noen gamle bjerkegrener ble en annen kulisse også var det de eldgamle granene da. Her var det bare å stille opp kamera, frem med 300mm og skyte løs. Må si at bearbeiding og gjennomgang i etterkant har tatt noe tid. Av omtrent 300 bilder sitter jeg igjen med omtrent 30. Nyt showet og drøm deg inn i Lavskrikeskogen.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star