Landskap i fjellskogen

Å fotografere skogens innbyggere er fint og spennende, men å se landskapet rundt seg er også veldig mektig. Jeg ble veldig fascinert av dette flotte landskapet, her var fjell og skog om hverandre. Veldig tidlig en morgen sto vi opp, spiste frokost mens det ennå var mørkt, og vandret ut i gryningen. Det bar oppover lia i kapp med en rask gryende dag. Lyset var spesielt fint. Det gjaldt å få stilt opp så fort som mulig, finne den rette plassen for et godt landskapsbilde. Her er noen av bildene pluss bekkebilder tatt den samme morgenen.

2 replies to “Landskap i fjellskogen

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star