Kveldsstemning fra Østensjøvannet

Det er et vann i Oslo hvor det syder av liv for tiden, og det er Østensjøvannet. Her er det våryre kjærestepar, våryre fugler, våryre hunder og våryre fotografer. Det er så mye liv her midt i mellom all bebyggelsen, at det virkelig kan krible i både den ene og andre kroppen. Fra der jeg bor er det ikke lange biten å kjøre før dette våryre vannet dukker opp. Og hit går turene rett som det er. I går kombinerte jeg turen hit først med luftehund tur og etterpå med foto. Så da ble det noen kveldsbilder.

One reply to “Kveldsstemning fra Østensjøvannet

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star