Krokus fargespill

Det er krokus i hagen her i Oslo. Flotte blå krokus som finner veien opp i lyset. Hvert eneste år har jeg fotografert disse krokusene. Inspirert fra siste BioFoto møte i Østlandsavdelingen og Ingebjørg Fyrileiv Guldvik fant jeg ut at nå skulle jeg prøve å fotografere mest mulig uskarpt og konsentrere meg om fargespillet. Det var overskyet vær, så lyset var flatt. Det ble noen veldig spennende bilder. Jeg ble fascinert av alle figurene som kom frem under fotograferingen.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star