Saltnes i Råde kommune Østfold

Østfoldkysten har mange vakre perler å by på for de som vet å ta frem kartet, bli kjent med folk og finne småveier gjennom en tett bebygget kystlinje og ned til nesten øde områder helt nede ved strandkanten. Etter et møte i Sarpsborg denne uken tok jeg en tur innom Saltnes på vei hjem. Her er det glatte svaberg og store steiner, små sommerhus, et stort hav og høy himmel. Det var skit kalt denne ettermiddagen, så jeg holdt ikke ut lenge, men noen bilder fra denne Østfold perlen ble det.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star