Østensjøvannet 10.mars

I går var jeg igjen på Østensjøvannet. Østensjøvannet byr på mange fuglearter, og etter et tips fra John Sandøy om at det fantes en Sædgås borte ved bekken, måtte vi bare dit for å se om vi så den. Etter å ha rigget oss opp, kom jammen Sædgåsa og lot seg villig fotografere. Etter å ha lett litt på NOF sine sider, dukket jammen Sædgåsa opp der også. Her står det at den henger med svaneparet, og det gjorde den. Får håpe det kommer en gås til, men ellers er den kanskje adoptert av svanene? Har også tatt med to bilder av Gråmåke.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star