Morgenstemning i Frognerparken

I dag tidlig kjørte jeg min sønn til jobb på Majorstua, og da var det helt naturlig å ta med seg hund og kamera og ta seg en morgentur i Frogneparken. Det var stille og rolig og lite mennesker så tidlig på dagen, sola var på vei opp og skapte et behagelig lys. Det er mye spennede i parken, monolitten og vigelands statuer er jo en ting, men det er mye natur også. Frognerbekkdalen er et villmarksområde midt i Oslo, her er det mye fugleliv og en spennende flora.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star