Siste dag av vinterferien tilbrakte jeg noen timer ved Østensjøvannet. Der var det full vår og rene påskestemningen, allerede nå var det mange fugler der, stokkand og sothøne var vel overrepresentert, men det begynner også å bli noen andre arter. Nå er det bare å følge med fremover, det vil sikkert bli flere og flere arter nå utover. Det lå fremdeles is på mye av vannet, men det var åpent ved sydenden. Her er et lite slideshow av Stokkand parring. De nikket til hverandre og gjorde skikkelig kurtise før selve parringen. Og hanfuglene var rimelig hissige og rivaliserende mot hverandre. Her var det kamp om godene.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: