Elge safari i går

Min datter på fremdeles 10 år og jeg, tok oss en liten ettermiddagstur på noen elgeplasser i Trysil. Et sted satte vi oss fast med bilen, det ble litt vel spennende, men heldigvis kom vi oss ut av det uten hjelp. Det andre stedet vi var dukket denne elgen opp. Jeg lot Ingrid få kameraet, så hun kunne prøve seg som naturfotograf og jammen fikk hun ikke dette flotte bildet. Hun var rimelig stolt etter det. Det ble med det ene bildet, men opplevelsen satt og vi syntes begge at turen hadde gitt uttelling. Bildet er bearbeidet av meg i Lightroom.

Elgen i Trysilskogen

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star