Søndag og fotodag

I dag ble det detaljer av trær, busker og noen kråker. Det var kalt og skikkelig snødrev. Glatte veier og varsellampe på dashbordet gjorde ikke turen mindre spennende. Heldigvis kom jeg meg velberget hjem igjen, og i morgen får jeg ringe verksted. Bilder ble det likevel. Her er noen fra dagens fangst.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star