Farger i det grå

Farger i det grå

Fotograferingen min har ligget brakk en tid, nå har jeg så smått begynt å ta det hele opp igjen. Sist søndag var jeg på Bygdø og tok det første bildet i denne bloggen, i dag dro jeg igjen ut dit og gikk og lette etter detaljer i fjæra. Da kom jeg over dette skjellet. Det lyste opp med sine farger midt i alt det gråe.

2 replies to “Farger i det grå

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star